Dobili smo još jedno priznanje za sigurno poslovanje!

Dodijeljen nam je certifikat ISO 27001:2013 za informacijsku sigurnost.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću primijenjen u KPR-u zasnovan je na zahtjevima međunarodne norme ISO 27001:2013 te ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva usluga i procesa uz potpunu zaštitu informacija i informacijskog sustava.

Informacijska sigurnost jedan je od najvažnijih čimbenika koji utječu na kvalitetu i transparentnost usluga svake ozbiljne agencije pa je dobivanje certifikata za upravljanje informacijskom sigurnošću bio (očekivani) sljedeći korak kojeg smo uspješno odradili.

Implementacijom sustava ISO 27001:2013 želimo naglasiti najvažniji cilj – zaštitu integriteta, cjelovitosti i raspoloživosti svih informacija kojima upravljamo.